Je bekijkt nu Lapland… Hoe het begon!

Lapland… Hoe het begon!

Eind mei 2014 namen we met ons ballonteam voor de 2e keer deel aan de Trophée François 1er.

De organisator van dit fantastische ballonevenement liet ons weten dat hij in 2015 voor het eerst een meeting zou organiseren in Lapland. Nadat hij zelf reeds meermaals had deelgenomen aan verschillende ballonmeetings in heel Lapland vond hij het hoog tijd om zelf eens iets te organiseren.

 

Op een avond in de Loire nodigde hij  alle teams die interesse hadden uit om te komen luisteren naar de uiteenzetting over zijn event. Heel wat details ontbraken nog maar de grote lijnen lagen reeds vast. Een beetje prettig gestoord zoals we met z’n allen zijn gingen we eerder uit nieuwsgierigheid luisteren en waren laaiend enthousiast! Ook zagen we direct heel wat problemen maar goed: niks dat niet opgelost kan worden!! De verdere info ging later volgen via mail.

In de loop van de maand juli ontvingen we verdere details zoals benodigdheden, juiste data, prijs voor deelname, enz… Inschrijven diende te gebeuren voor eind augustus. Vermits we 2 weken verlof nodig hebben en we opvang voor de kinderen moesten zoeken zijn we hier niet verder op in gegaan en gingen  de plannen voor een jaar in de koelkast. Eind september ontvingen we van Jean Becker opnieuw een mailtje met de boodschap: “als jullie nog willen inschrijven dan kan dit nog”.

Ik haalde de plannen direct uit de koelkast om ze eindelijk eens in detail te gaan bestuderen. Ik zocht de kostprijs op van vliegtickets en vluchturen, besprak de situatie thuis en de zoektocht naar crew en opvang voor de kinderen kon beginnen… Toch maar even de telefoon genomen en de crew afgebeld met de vraag : “Stel en in de veronderstelling dat we naar Lapland zouden gaan ga je dan mee? Je kan met het vliegtuig nakomen en dan heb je 1 week minder verlof nodig…” Antwoord: “Mja klinkt verleidelijk, ik ga het bekijken en horen op het werk.”

Na enkele dagen kreeg ik van iedereen het verlossende “JA” antwoord, werd de kinderopvang geregeld en werden de plannen niet opnieuw opgeborgen!


Lapland how it started


End of May 2014 we participated for te 2nd time with our balloon team at the Trophée François 1er.

The organizer of this fantastic balloon event let us know that in 2015 he would organize a meeting in Lapland for the first time. After he had participated several times in different balloon meetings throughout Lapland he found the time was ready to organize something by himself.

One evening inthe Loire, he invited all the teams thatwere interestedto come andlisten to thepresentation of hisevent. Many details were still missing but the outlines were already fixed. Pleasantly disturbed as we are all together we went rather listen out of curiosity and were very enthusiastic! We immediately saw a lot of problems but good: nothing that can not be solved !! Further information was later followed by mail.

During the month of July, we received further details such as supplies, correct data, prize for participation, etc … Registration had to be done bofore the end of August. Because we need 2 weeks vacation and need care for the kids we decided not to go and went  the plans for a year in teh refrigerator. End of September we received from Jean Becker again an email with the message: “If you want, you still can enter the event.” 

I took the plans immediately out of the refrigerator to study them in detail. I was looking at the cost of airline tickets and flight hours, discussed the situation at home and the search for crew and care for the children could start … Then I took my telephone and called the crew and asked :”imagine and assuming that we go to Lapland, would you go with me? If you take the plane you only need 1 week vacation instead of 2.”  Answer:” Mmmm sounds tempting, I’m going to see and hear at work. “

After a few days I got everyone’s redemptive “YES” answer, the child care was settled and the plans were not put away again! 

Geert Ivens

Eerste opleidingsvlucht op 11 november 1996. Vluchten in België, Nederland, Duitsland en Frankrijk. Bronzen medaille Belgisch Kampioenschap in 2000 en 2002. Winnaar cat.1 wedstrijd 13e Coupe d’Europe in 2005 (Frankrijk). Winnaar Tropheé François 1er in 2013 & 2014 (Frankrijk). +/- 800 vaarten.

Een reactie achterlaten