Je bekijkt nu Ingeschreven en nu …

Ingeschreven en nu …

Nadat we van iedereen het verlossende “ja” hadden gekregen konden we ons effectief inschrijven. Vermits inschrijven met 6 personen in verhouding een stuk goedkoper is en we nog maar met 5 waren kon ik nog op zoek naar een extra persoon. Het liefst van al nam ik een 2e piloot mee, je zal maar 2770 km van huis staan met bv. een zieke piloot! Eerst even Philippe DC gecontacteerd of hij gezien zijn ervaring met speciale ballonvaarten geen zin had om mee te gaan. Hij was heel blij en geïnteresseerd met de uitnodiging maar kon zich in die periode niet vrij maken. De afwezigen zullen ongelijk hebben Philippe!

Onder onze eigen piloten waren er meerdere geïnteresseerden, shit! Hoe lossen we dit op? Het zijn stuk voor stuk leuke mensen en dan is kiezen nooit leuk. Uiteindelijk beslist om eerst Kristof te bellen omdat hij al het langst voor ons vliegt. Na overleg op zijn werk en met zijn grote baas Martine bevestigd ook hij ons enkele dagen later dat hij meegaat. Het team is volledig.

Vliegtuigtickets voor Djorry, Tom en Reinhilde worden direct geboekt! Ook al is het nog maar oktober besluiten we toch nu al met de voorbereidingen te starten. Je gaat nu éénmaal niet naar een meeting op 20 kilometer van je deur.  Op een eerste samenkomst met het team wordt, na menig Duvel, een lijstje met benodigdheden en zaken die we moeten opzoeken al snel een hele lijst. Dit gaat van kledij, tot materiaal voor de auto en ballon, reisroute, enz… Even bij zetten wie doet wat en tegen wanneer.

De route over de weg wordt uitgestippeld en info over de te doorkruisen landen wordt opgezocht. Zo blijkt dat je in Finland niet alleen op de wagen maar ook op de trailer winterbanden moet hebben. Dat een Coyotte in Duitsland niet gebruikt mag worden en dat je in alle landen slechts 80km/u mag met trailer… Wel zijn we overtuigd dat ook de autorit reeds een mooie reis zal worden. Via Eindhoven naar Noord-Duitsland om in Putttgarden de overzet naar Denemarken te nemen waarna het via Kopenhagen richting Zweden gaat. Rond Stockholm helemaal met de kustlijn mee naar het Noorden om daar Finland binnen te rijden.

Op een zaterdag in Januari zijn we met onze kleine Simoen gaan shoppen voor gepaste kledij en komen we met een lege portemonnee en een hele hoop materiaal terug thuis.

Deze week nog even samen komen om alles te overlopen (en een Duvelke te drinken).

REGISTERED AND NOW…

After we had gotten from everyone the redemptive “Yes” we could us register effectively. Because it is in proportion cheaper to subscribe with 6 people and we were only with five I was still looking for an extra person. Most of all, I took a 2nd pilot, what if you are 2770 miles from home with eg. A sick pilot? First I contacted Philippe DC because he has a lot of experience with special balloonflights. He was very pleased and interested with the invitation but he is not free at that time. The absentees will have wrong Philippe!

Among our own pilots there were several interested, shit! How do we solve this? They are all nice people and then it is never fun to choose. Finally I decided to call Kristof first because he is flying the longest for us. After consulting his work and his big boss Martine he confirmed to enjoy us. The team is complete.

We booked instantly the plane tickets for Djorry, Tom and Reinhilde. Although it is just October we decide to start all the preparations. You’re not going to a meeting 20 kilometers from your door. At a first meeting with the team, and after many Duvel, a list of supplies and things that we need to look up became a big list. From clothing, to equipment for the car and balloon, travel road, etc… Who is doing what?

The route by road is marked out and information about de countries is searched. It appears that in Finland not only the car but also the trailer needs winter tires, a coyote should not be used in Germany and in all countries you only may drive 80km/h with a trailer… But we are convinced that the journey will already be a nice trip.

On a Saturday in January, we went shopping with our little Simoen for appropriate clothing and we came back home with an empty wallet and a lot of material.

This week we come together to check everything (and drink a Duvelke)

Geert Ivens

Eerste opleidingsvlucht op 11 november 1996. Vluchten in België, Nederland, Duitsland en Frankrijk. Bronzen medaille Belgisch Kampioenschap in 2000 en 2002. Winnaar cat.1 wedstrijd 13e Coupe d’Europe in 2005 (Frankrijk). Winnaar Tropheé François 1er in 2013 & 2014 (Frankrijk). +/- 800 vaarten.

Een reactie achterlaten