Ballonvaren met passagiers kan terug mits naleving van strenge voorwaarden!

Beste passagier,

Na 3 maanden verbod om te ballonvaren hebben we eindelijk terug voorzichtig positief nieuws. We mogen terug met passagiers aan boord ballonvaren mits naleving van een aantal strenge voorwaarden!

De voorwaarden bestaan uit Algemene sanitaire maatregelen en Bijkomende sanitaire maatregelen voor de ballonvaart.

We vatten hier de belangrijkste en essentiële maatregelen voor jou samen. Ook de volledige regelgeving is hier terug te vinden.

Voor de vaart

 • Enkel de passagiers die géén symptomen vergelijkbaar met deze van COVID-19 vertonen én niet in contact geweest zijn met zieke personen in de 14 dagen voordien kunnen aan een vlucht deelnemen.
 • Elke passagier verklaart voor de vlucht op eer dat hij/zij geen enkel symptoom vergelijkbaar met COVID-19 vertoont en dat hij/zij niet in contact is geweest met zieke personen in de voorbije 14 dagen.
 • Tijdens de veiligheidsbriefing zal de nadruk liggen op het respect voor de sanitaire maatregelen die tijdens het volledige verloop van de ballonvaart gelden, inclusief opbouw en afbouw.
 • Elke persoon zal verplicht een mondmasker en handschoenen dragen (behalve de crew voor wie het dragen van handschoenen een gevaar inhoudt bij het uitvoeren van bepaalde handelingen) en dat vanaf aankomst op het terrein van vertrek tot na de vlucht wanneer elkeen (crew en passagiers) het terrein van landing verlaten en huiswaarts keren.
 • Wij vragen om bij voorkeur je eigen mondmasker en een paar handschoenen mee te brengen. Mocht je er geen hebben of niet bij hebben zullen deze door ons ter beschikking gesteld worden.

Op het optstijgterrein

 • Inachtneming van de social distancing
 • Alleen crew, de passagiers en hun chauffeur van de passagiers zullen aanwezig zijn. Er zijn geen toeschouwers op het terrein toegelaten!

Tijdens de vaart

 • In de mand mogen enkel passagiers plaatsnemen die behoren tot eenzelfde sociale groep  (t.t.z. de personen die onder hetzelfde dak wonen en/of behoren tot een groep van naasten/vrienden tot maximum 10 personen. De piloot zal, bovenop zijn mondmasker een gezichtsschild in plexiglas dragen dat het gehele gezicht tot aan de kin beschermd
 • Er wordt gevraagd zodanig plaats te nemen in de mand zodat jullie naar de buitenkant van de mand kijken.

Na de vaart

 • Steeds de social distancing respecteren.
 • Zo snel mogelijk, maar op een ordelijke manier en mits toestemming van de landeigenaar, het landingsterrein verlaten.